Docent: Wendy Vinck (& Annemie Mertens)

Als we willen weten hoe we onze maatschappij meer autismevriendelijker kunnen maken, moeten we goed zicht krijgen op hoe “de maatschappij” ervaren wordt door mensen met autisme.
Hoe kunnen we dit beter te weten komen, dan het te vragen aan mensen met autisme…
Eén van deze mensen is Wendy. Zij wil graag met ons in gesprek gaan over hoe zij het ervaart om ‘anders te zijn’. Wat doet ze of hoe gaat ze om met het feit dat… “ik goed weet dat ik anders ben dan de meerderheid van de anderen”?
Welke tips kan ze geven aan mensen die mee willen werken aan een autismevriendelijke samenleving?

Naast haar eigen verhaal staat Wendy ook open om op vragen vanuit de toehoorders te antwoorden.

Wie is Wendy?
Wendy is een vrouw met autisme van 47 jaar.
Wendy was jarenlang een gedreven kracht, werkzaam in het Buitengewoon Onderwijs type 3 (onderwijs aangepast aan de opvoedings- en onderwijsbehoeften van kinderen met ernstige sociale, emotionele en/of gedragsproblemen, ook in combinatie met een autisme spectrumstoornis.)
Daarnaast was ze docent hogeschool BaNaBa zorg/buitengewoon onderwijs en lector over verschillende onderwijs-thema’s.
In 2004 kreeg Wendy de diagnoses autisme en hoogbegaafdheid.
Wendy deelt graag haar ervaringen omdat… “Mensen kunnen niet in mijn hoofd kijken om te weten hoe autisme mijn waarnemen, denken, handelen beïnvloedt en welke impact dit heeft in mijn leven. Ik ben wel in de mogelijkheid om dit te delen, erover te vertellen zodat de kennis hiervoor verbreed en verdiept wordt.”

Helaas, inschrijven is niet langer mogelijk.

Ouders en gezinsleden van en mensen met, een autismespectrumstoornis krijgen 10% korting op de nettoprijs van een opleiding.

2e deelnemer van dezelfde instelling: -5%

3e deelnemer van dezelfde instelling: -10%

4e deelnemer van dezelfde instelling: -15%

5e deelnemer van dezelfde instelling: -20%

(Kortingen zijn niet of nooit cumuleerbaar, meest voordelige korting wordt steeds toegepast)

De annulatievoorwaarden gelden vanaf het moment van inschrijving, ongeacht het moment van facturatie of betaling. Wie een inschrijving wil annuleren, doet dat schriftelijk of per e-mail naar Autisme Centraal en houdt hierbij rekening met onze annulatievoorwaarden:

  • Bij annulatie wordt 10% van de prijs van de vorming, met een minimum van €35, als administratiekost per ingeschreven deelnemer aangerekend.
  • Bij annulatie van inschrijvingen die we minder dan tien werkdagen  (14 dagen)  vóór aanvang van de activiteit ontvangen, moet het volledige cursusgeld betaald worden.
  • Kunt u door overmacht niet deelnemen aan de activiteit ? Dan kan iemand anders uw plaats innemen. Gelieve dit tijdig door te geven.
  • Annulering van een inschrijving bij het AutismeCentraalTraject (langdurige opleiding Nederland) kan tot 1 maand voor aanvang van het AutismeCentraalTraject. Het inschrijvingsgeld wordt terugbetaald verminderd met 10% annulatiekosten.
  • Bij annulering door Autisme Centraal wordt het volledige inschrijvingsgeld teruggestort.
  • Bij annulatie kunnen kosten verbonden aan een inschrijving (treinticket, hotelkosten, kinderopvang, …) nooit op Autisme Centraal verhaald worden.