Aantal deelnemers: 16
Docent: Delphine Callewaert

Iemand stapt je therapieruimte binnen. Soms met een duidelijk probleem, zoals “ik heb stress”. Maar hoe begin je nu een therapeutisch traject? En vooral : hoe doe je dit vanuit een integratieve invalshoek? Bij een integratieve visie werken we heel cliëntgericht. We vertrekken dus vanuit de vraag en de eigenheid van de persoon die voor ons zit. Centraal bij een integratieve visie staat dat we verschillende stromingen integreren: het systemische, lichaamsgerichte, contextuele en oplossingsgerichte. En voeg er nog maar een vleugje creatieve therapie aan toe.

Maar hoe kies je nu de passende methodieken en invalshoeken voor jouw cliënt? Ik geef jullie de kaders mee van waaruit ik werk, gelinkt aan de AutismeCentraalMethodie. Ik geef jullie als het ware een inkijk in mijn therapieruimte en deel graag mijn ervaring in het therapeutisch werken met mensen met ASS. En vooral de specifieke uitdagingen en kansen die dat met zich meebrengt.

Doelgroep: jongeren en volwassenen met een autismespectrumstoornis en een normale begaafdheid.

Een aantal thema’s die tijdens deze lesdag aan bod komen worden ook behandeld tijdens de zesdaagse ‘AutismeVriendelijke therapeut’ maar dat is zeker geen tegenindicatie tegen het volgen van de zesdaagse. Dit kan in tegendeel zelfs eerder gezien worden als een mogelijke opstap naar de zesdaagse gezien de specifieke invalshoek van deze lesdag.

Helaas, inschrijven is niet langer mogelijk.

Ouders en gezinsleden van en mensen met, een autismespectrumstoornis krijgen 10% korting op de nettoprijs van een opleiding.

2e deelnemer van dezelfde instelling: -5%

3e deelnemer van dezelfde instelling: -10%

4e deelnemer van dezelfde instelling: -15%

5e deelnemer van dezelfde instelling: -20%

(Kortingen zijn niet of nooit cumuleerbaar, meest voordelige korting wordt steeds toegepast)

De annulatievoorwaarden gelden vanaf het moment van inschrijving, ongeacht het moment van facturatie of betaling. Wie een inschrijving wil annuleren, doet dat schriftelijk of per e-mail naar Autisme Centraal en houdt hierbij rekening met onze annulatievoorwaarden:

  • Bij annulatie wordt 10% van de prijs van de vorming, met een minimum van €25, als administratiekost per ingeschreven deelnemer aangerekend.
  • Bij annulatie van inschrijvingen die we minder dan tien werkdagen  (14 dagen)  vóór aanvang van de activiteit ontvangen, moet het volledige cursusgeld betaald worden.
  • Kunt u door overmacht niet deelnemen aan de activiteit ? Dan kan iemand anders uw plaats innemen. Gelieve dit tijdig door te geven.
  • Annulering van een inschrijving bij het AutismeCentraalTraject (langdurige opleiding Nederland) kan tot 1 maand voor aanvang van het AutismeCentraalTraject. Het inschrijvingsgeld wordt terugbetaald verminderd met 10% annulatiekosten.
  • Bij annulering door Autisme Centraal wordt het volledige inschrijvingsgeld teruggestort.
  • Bij annulatie kunnen kosten verbonden aan een inschrijving (treinticket, hotelkosten, kinderopvang, …) nooit op Autisme Centraal verhaald worden.