Docent: Jamal El Boujddaini

Kleurrijke maatzorg – Religie als frame in het werken met cliënten met een andersculturele achtergrond

Binnen de huidige hulpverleningscontext zien we cliënten met een anders culturele achtergrond vaak naarstig opzoek zijn naar soelaas voor allerhande uitdagingen en issues m.b.t. hun geestelijke gezondheid binnen de eigen hulpverleningsperspectief. Hierbij speelt religie en cultuur een belangrijke rol in het definiëren en verklaren van het ziektebeeld of ontwikkelingsstoornis. In de westerse samenleving worden deze problemen of uitdagingen sterk vanuit een evidence en/of practice based aanpak benaderd. Dit gegeven geeft vaak weerstanden in het ontwikkelen van een hulpverleners alliantie tussen cliënt, patiënt en de zorgverlening. Tijdens deze sessie trachten we hierop in te zoomen en enkele handvaten en tools mee te geven.

Wie is Jamal?

Jamal volgde de opleiding “Gezinswetenschappen en Contextuele hulpverlening” – ondertussen is hij 25 jaar werkzaam in de jeugdhulpverlening, Jongerenwelzijn/Opgroeien. Hij schreef mee aan het boek ‘Kleurrijke maatzorg’, vzw De Touter. Een handboek ter inspiratie voor voorzieningen en zorgverleners, om aandacht te hebben voor de realiteit van Superdiversiteit. In deze (nieuwe) realiteit stellen we vast dat onze huidige aanpak niet voldoende toereikend is om mensen met een andersculturele achtergrond zorg op maat aan te bieden…

Helaas, inschrijven is niet langer mogelijk.

Ouders en gezinsleden van en mensen met, een autismespectrumstoornis krijgen 10% korting op de nettoprijs van een opleiding.

2e deelnemer van dezelfde instelling: -5%

3e deelnemer van dezelfde instelling: -10%

4e deelnemer van dezelfde instelling: -15%

5e deelnemer van dezelfde instelling: -20%

(Kortingen zijn niet of nooit cumuleerbaar, meest voordelige korting wordt steeds toegepast)

De annulatievoorwaarden gelden vanaf het moment van inschrijving, ongeacht het moment van facturatie of betaling. Wie een inschrijving wil annuleren, doet dat schriftelijk of per e-mail naar Autisme Centraal en houdt hierbij rekening met onze annulatievoorwaarden:

  • Bij annulatie wordt 10% van de prijs van de vorming, met een minimum van €25, als administratiekost per ingeschreven deelnemer aangerekend.
  • Bij annulatie van inschrijvingen die we minder dan tien werkdagen  (14 dagen)  vóór aanvang van de activiteit ontvangen, moet het volledige cursusgeld betaald worden.
  • Kunt u door overmacht niet deelnemen aan de activiteit ? Dan kan iemand anders uw plaats innemen. Gelieve dit tijdig door te geven.
  • Annulering van een inschrijving bij het AutismeCentraalTraject (langdurige opleiding Nederland) kan tot 1 maand voor aanvang van het AutismeCentraalTraject. Het inschrijvingsgeld wordt terugbetaald verminderd met 10% annulatiekosten.
  • Bij annulering door Autisme Centraal wordt het volledige inschrijvingsgeld teruggestort.
  • Bij annulatie kunnen kosten verbonden aan een inschrijving (treinticket, hotelkosten, kinderopvang, …) nooit op Autisme Centraal verhaald worden.