Graag bieden wij jullie opnieuw een week barstensvol boeiende nieuwe thema’s aan die niet aan bod komen in ons regulier aanbod. We kiezen ervoor om november te verlaten en te verschuiven naar een hopelijk zonnige meimaand.

Je kan kiezen uit een ruim aanbod van sessies die telkens een halve dag duren. Je keuze kan gaan van slechts één sessie tot één of twee sessies elke dag.
Er zijn verschillende werkvormen en verschillende onderwerpen.
Zo zijn er plenaire lezingen, workshops en nog kleinere intervisiegroepjes.

De bedoeling is dieper en verder te gaan dan in ons reguliere aanbod van cursussen en lezingen.
Bepaalde aspecten worden er uitgelicht en uitgediept. Je wordt, zeker in de workshops en intervisiegroepen, sterk betrokken en krijgt kans om jouw eigen vragen en bedenkingen aan bod te laten komen.
Sommige sessies richten zich op een bepaald niveau, anderen gaan breder.

WE BIEDEN MEERDERE WERKVORMEN AAN:

• Webinar: dit zijn sessies die je best kan vergelijken met de plenaire lezingen. Er kunnen heel wat mensen aansluiten. Daardoor ligt het accent op luisteren met de kans tot vragen stellen via de chatfunctie.

• Workshop (via zoom): dit zijn sessies met een kleiner aantal deelnemers, van 10 tot maximaal 20, daardoor is er ook meer mogelijkheid tot interactie tijdens de sessie.

• Supervisie (via zoom): in deze sessies is het aantal deelnemers beperkt tot 6 met de bedoeling om iedereen aan bod te laten komen met zijn of haar praktijkervaring.

• Workshop face to face: dit zijn sessies met een kleiner aantal deelnemers, van 10 tot maximaal 20, daardoor is er ook meer mogelijkheid tot interactie tijdens de sessie.

• Supervisie face to face: in deze sessies is het aantal deelnemers beperkt tot 6 met de bedoeling om iedereen aan bod te laten komen met zijn of haar praktijkervaring.

Helaas, inschrijven is niet langer mogelijk.

Ouders en gezinsleden van en mensen met, een autismespectrumstoornis krijgen 10% korting op de nettoprijs van een opleiding.

2e deelnemer van dezelfde instelling: -5%

3e deelnemer van dezelfde instelling: -10%

4e deelnemer van dezelfde instelling: -15%

5e deelnemer van dezelfde instelling: -20%

(Kortingen zijn niet of nooit cumuleerbaar, meest voordelige korting wordt steeds toegepast)

De annulatievoorwaarden gelden vanaf het moment van inschrijving, ongeacht het moment van facturatie of betaling. Wie een inschrijving wil annuleren, doet dat schriftelijk of per e-mail naar Autisme Centraal en houdt hierbij rekening met onze annulatievoorwaarden:

  • Bij annulatie wordt 10% van de prijs van de vorming, met een minimum van €35, als administratiekost per ingeschreven deelnemer aangerekend.
  • Bij annulatie van inschrijvingen die we minder dan tien werkdagen  (14 dagen)  vóór aanvang van de activiteit ontvangen, moet het volledige cursusgeld betaald worden.
  • Kunt u door overmacht niet deelnemen aan de activiteit ? Dan kan iemand anders uw plaats innemen. Gelieve dit tijdig door te geven.
  • Annulering van een inschrijving bij het AutismeCentraalTraject (langdurige opleiding Nederland) kan tot 1 maand voor aanvang van het AutismeCentraalTraject. Het inschrijvingsgeld wordt terugbetaald verminderd met 10% annulatiekosten.
  • Bij annulering door Autisme Centraal wordt het volledige inschrijvingsgeld teruggestort.
  • Bij annulatie kunnen kosten verbonden aan een inschrijving (treinticket, hotelkosten, kinderopvang, …) nooit op Autisme Centraal verhaald worden.