Docent: Marrit Buruma (FANN)

Autisme kan zich bij kinderen met goede cognitieve en taalvaardigheden ‘subtieler’ uiten. Dit beeld wordt ook regelmatig bij meisjes gezien. Hoewel de autismekenmerken op het oog subtieler kunnen zijn, is de lijdensdruk vaak niet minder groot en is vroege onderkenning juist van belang. In deze bijdrage wordt ingegaan op genderverschillen die zichtbaar kunnen zijn en wordt stilgestaan bij hoe deze ‘subtielere’ kenmerken zich kunnen uiten. Er wordt ingegaan op deze genderverschillen en subtielere uitingsvorm, maar ook op de gevolgen hiervan voor diagnostiek en behandeling. Het geheel wordt ondersteund met videobeelden.

Doelgroep: kinderen, jongeren & volwassenen ((rand) normaal begaafd)

Wie is Marrit?
Marrit Buruma is GZ-psycholoog/orthopedagoog en werkzaam bij het Expertise Team Jonge Kind en autismeteam van INTER-PSY. Ze is lid van het Female Network of the Netherlands (FANN) en het Autisme Jonge Kind Expertise Netwerk (AJK).

Helaas, inschrijven is niet langer mogelijk.

Ouders en gezinsleden van en mensen met, een autismespectrumstoornis krijgen 10% korting op de nettoprijs van een opleiding.

2e deelnemer van dezelfde instelling: -5%

3e deelnemer van dezelfde instelling: -10%

4e deelnemer van dezelfde instelling: -15%

5e deelnemer van dezelfde instelling: -20%

(Kortingen zijn niet of nooit cumuleerbaar, meest voordelige korting wordt steeds toegepast)

De annulatievoorwaarden gelden vanaf het moment van inschrijving, ongeacht het moment van facturatie of betaling. Wie een inschrijving wil annuleren, doet dat schriftelijk of per e-mail naar Autisme Centraal en houdt hierbij rekening met onze annulatievoorwaarden:

  • Bij annulatie wordt 10% van de prijs van de vorming, met een minimum van €35, als administratiekost per ingeschreven deelnemer aangerekend.
  • Bij annulatie van inschrijvingen die we minder dan tien werkdagen  (14 dagen)  vóór aanvang van de activiteit ontvangen, moet het volledige cursusgeld betaald worden.
  • Kunt u door overmacht niet deelnemen aan de activiteit ? Dan kan iemand anders uw plaats innemen. Gelieve dit tijdig door te geven.
  • Annulering van een inschrijving bij het AutismeCentraalTraject (langdurige opleiding Nederland) kan tot 1 maand voor aanvang van het AutismeCentraalTraject. Het inschrijvingsgeld wordt terugbetaald verminderd met 10% annulatiekosten.
  • Bij annulering door Autisme Centraal wordt het volledige inschrijvingsgeld teruggestort.
  • Bij annulatie kunnen kosten verbonden aan een inschrijving (treinticket, hotelkosten, kinderopvang, …) nooit op Autisme Centraal verhaald worden.