Kinderen, jongeren of volwassenen met autisme zijn soms moeilijk te motiveren. De redenen daarvoor kunnen erg divers zijn, de oplossingen dus ook. Begeleiders grijpen al eens vlug naar een systeem van belonen (of straffen) in een school-, werk- of wooncontext om mensen in beweging te krijgen. Maar is dat wel zo zinvol?
Welke andere opties zijn er om motivatie op te wekken of weerstand te begrijpen?

In deze cursus krijg je een duidelijk kader van de Zelf-Determinatietheorie die ons anders doet kijken naar wat mensen motiveert. Met aandacht voor de mogelijkheden en beperkingen voor dit kader vanuit autistisch denken, krijg je een heleboel strategieën om aan de slag te gaan met kinderen, jongeren of volwassenen met autisme en een (rand)normale begaafdheid.

Max. aantal deelnemers: 30
Docent: Kobe Vanroy

Helaas, inschrijven is niet langer mogelijk.

Ouders en gezinsleden van en mensen met, een autismespectrumstoornis krijgen 10% korting op de nettoprijs van een opleiding.

2e deelnemer van dezelfde instelling: -5%

3e deelnemer van dezelfde instelling: -10%

4e deelnemer van dezelfde instelling: -15%

5e deelnemer van dezelfde instelling: -20%

(Kortingen zijn niet of nooit cumuleerbaar, meest voordelige korting wordt steeds toegepast)

De annulatievoorwaarden gelden vanaf het moment van inschrijving, ongeacht het moment van facturatie of betaling. Wie een inschrijving wil annuleren, doet dat schriftelijk of per e-mail naar Autisme Centraal en houdt hierbij rekening met onze annulatievoorwaarden:

  • Bij annulatie wordt 10% van de prijs van de vorming, met een minimum van €25, als administratiekost per ingeschreven deelnemer aangerekend.
  • Bij annulatie van inschrijvingen die we minder dan tien werkdagen  (14 dagen)  vóór aanvang van de activiteit ontvangen, moet het volledige cursusgeld betaald worden.
  • Kunt u door overmacht niet deelnemen aan de activiteit ? Dan kan iemand anders uw plaats innemen. Gelieve dit tijdig door te geven.
  • Annulering van een inschrijving bij het AutismeCentraalTraject (langdurige opleiding Nederland) kan tot 1 maand voor aanvang van het AutismeCentraalTraject. Het inschrijvingsgeld wordt terugbetaald verminderd met 10% annulatiekosten.
  • Bij annulering door Autisme Centraal wordt het volledige inschrijvingsgeld teruggestort.
  • Bij annulatie kunnen kosten verbonden aan een inschrijving (treinticket, hotelkosten, kinderopvang, …) nooit op Autisme Centraal verhaald worden.