Aantal deelnemers: 20

GRATIS ONLINE INFO-MOMENT op MAANDAG 3 JULI & op DONDERDAG 7 SEPTEMBER telkens van 19u30-20u30

Voor deze opleiding kan ook modulair ingeschreven worden. Neem daarvoor contact op met ACT@autismecentraal.com

Het AutismeCentraalTraject (ACT) is een eenjarige opleiding tot expert in autistisch denken en de AutismeCentraalMethodiek. Ze is bedoeld voor professionelen werkzaam in de zorg of het onderwijs (voor alle leeftijden en ontwikkelingsniveaus) en overbrugt de kloof tussen theorie en praktijk. Voor alle geïnteresseerden biedt het AutismeCentraalTraject een uitdaging van het hoogste niveau. Deze pervasieve post-hbo-opleiding linkt een stevige portie kennis aan jouw eigen praktijk.
Onze unieke module in de wereld van autismeopleidingen stopt niet bij de deuren van een hoorcollege. Zo staan er onder andere intensieve werkopdrachten en een ervaringstweedaagse met mensen met autisme op het programma.

Unieke module

Je kennis wordt omgezet in vaardigheid. Tijdens deze opleiding evolueert een cursist met een interesse voor autisme tot een expert in de AutismeCentraalMethodiek.

 • Leert je autisme van binnenuit begrijpen
 • Scherpt je kennis van autistisch denken
 • Maakt je vaardig in concrete communicatie, zowel verbaal als visueel
 • Helpt je kennis om te zetten in praktisch handelen
 • Sluit aan bij je eigen praktijk
 • Laat je ervaringen delen door supervisie

Mail ons voor meer info act@autismecentraal.com

Voor wie?

De opleiding is bedoeld voor professionals die:

 • Werkzaam zijn in de zorg of het onderwijs en regelmatig te maken hebben met de begeleiding van personen met autisme;
 • Tenminste beschikken over een opleiding HBO niveau op het gebied van gezondheid, onderwijs of hulpverlening. Kandidaten die hierover niet beschikken, maar vinden dat ze door werkervaring voldoende bagage hebben om de opleiding te volgen, kunnen een aanvraag indienen;
 • Werken met mensen met autisme (ongeacht leeftijd of verstandelijk niveau);
 • Werken met meerdere personen met autisme, zodat de opleiding rendeert voor meerdere mensen met autisme; bij voorkeur is er binnen de structuur van de eigen instelling een orthopedagoog, psycholoog of gedragswetenschapper aanwezig die kan betrokken worden bij de handelingsplanning en uitvoering van de opdrachten welke voortkomen uit deze opleiding.
 • Gemotiveerd zijn om te willen starten met een leerproces waarin reflectie op de eigen beroepspraktijk in relatie tot het autistisch denken centraal staat.

Kostprijs

Het aantal cursisten is beperkt, om maximale begeleiding te kunnen garanderen.
 

Inbegrepen in de prijs:

Alle opleidingsdagen

 • Ervaringstweedaagse in samenwerking met mensen met autisme en docenten vanuit Autisme Centraal live of online.
 • Hotel en restaurant in Gent tijdens de ervaringstweedaagse (indien je de ervaringstweedaagse live volgt)
 • publicatie Autisme Centraal – Methodiek voor ouders en begeleiders
 • Verplichte literatuur: 3 boeken
 • Alle teksten en readers voor de opleiding in digitale vorm
 • Diverse online opleidinsgtools
 • Begeleiding door een team van topexperts

De opleiding is geregistreerd bij de Stichting Post Hoger Beroeps Onderwijs Nederland, wat deelnemers uit Nederland een erkend diploma op kan leveren na deze opleiding. Autisme Centraal werkt in het kader van het AutismeCentraalTraject samen met Autisme Begeleiding Zeeland. Deze opleiding is erkend door Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ)
 

Mogelijke kortingen

Er zijn verschillende mogelijkheden welke door onze studenten ACT gebruikt worden om korting of een bijdrage te verkrijgen voor het volgen van het ACT traject:

 1. Vroege inschrijvers worden beloond. Vroege aanmelding zorgt voor een korting van € 350.Je komt hiervoor in aanmerking wanneer je voor 22 september 2022 inschrijft. Je betaalt dan € 3410 (exl. BTW) ipv € 3760 (exl. BTW) voor het hele traject. Wil je de ervaringstweedaagse live meemaken dan betaal je € 3535 (exl. BTW) ipv € 3885 (exl. BTW)
 2. Tandemkorting: de tweede inschrijver krijgt 20% korting ( één factuur, niet cumuleerbaar met de vroegboekkorting)
 3. Veel van onze studenten ACT werkzaam in het onderwijs en de zorg kunnen aanspraak maken op een financiële tegemoetkoming van de werkgever.
 4. Daarnaast voeren studenten ACT de studiekosten op als aftrekpost bij hun persoonlijke belastingaangifte welke voor 1 april moeten worden ingediend bij de belastingdienst. Informeer bij de belastingdienst naar de mogelijkheden en de voorwaarden hiervoor in jouw specifieke situatie.


Na je inschrijving via ACT@autismecentraal.com bezorgen we je 2 bijkomende vragenlijsten. Je inschrijving wordt definitief nadat wij de ingevulde vragenlijsten van je ontvangen hebben.

Wacht met betalen tot je een factuur ontvangt.
 

Annuleringsvoorwaarden

Annuleren moet steeds schriftelijk gebeuren (brief, mail of fax) tav Autisme Centraal.

Annuleren van een inschrijving kan tot kan tot 2 maanden voor aanvang van het AutismeCentraalTraject. Het inschrijvingsgeld wordt terugbetaald verminderd met 10 % annulatiekosten.

Beëindiging van de inschrijving met aanspraak op terugbetaling (excl. annulatiekost) kan alleen in geval van ziekte of bijzondere omstandigheden. Deze worden schriftelijk medegedeeld aan Autisme Centraal, met inbegrip van bewijsmateriaal (doktersattest e.d.). Dit is ter beoordeling van het directieteam van Autisme Centraal.

Bij annulering door Autisme Centraal wordt het volledige inschrijvingsgeld teruggestort.

Erkenning

Deze opleiding is geregistreerd bij de Stichting Post Hoger Beroeps Onderwijs Nederland.
Deelnemers aan deze opleiding komen in aanmerking voor een diploma. www.cpion.nl
 
Deze opleiding is erkend door Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ). https://skjeugd.nl/

Studiebelasting

Totaal: 280 uren
Contacturen : ca 115 uren – Zelfstudie/opdrachten : ca 165 uren

Werkwijze en methodieken

Hoor- en werkcolleges

 • powerpoint presentaties
 • mededelen van informatie, vertellen van voorbeelden, belevenissen, ervaringen,…
 • uitleggen
 • bespreken, groepsdiscussie
 • leergesprek
 • filmfragmenten
 • verwerkingsoefeningen
 • groepswerk

Ervaringsdagen

 • in vivo training = toepassen van het geleerde in reële situatie, onder supervisie van ervaren docenten
 • de cursist leert door middel van feedback van de docenten op het handelen van de cursist
 • participerende observatie
 • groepsgesprek- en discussie
 • groepswerk
 • uitleggen

Supervisie

 • casestudy
 • filmmateriaal van de cursist
 • groepsgesprek en – discussie
 • begeleide supervisie
 • leerteams
 • critical friends

Thuiswerkopdrachten

Literatuur doornemen

Beoordeling op basis van een:

 • kennisproef
 • attitudeproef
 • ‘ACT Toolkit’


Gedurende het traject stelt u zelf een ‘ACT Toolkit’ op.
Wat komt hier in :

 • lijst met praktische tips, verzameld tijdens het hele traject, die je essentieel lijken in het omgaan met mensen met autisme
 • literatuuropdrachten en verwerkingsopdrachten
 • een reflectie over de praktijkmodule, aan de hand van leidvragen
 • een reflectie over je tijdens de intervisie ingebrachte casus, aan de hand van leidvragen
 • een uitgewerkt product in functie van je eigen praktijksituatie


Deze ‘ACT Toolkit’ wordt nagelezen door autismedeskundigen van Autisme Centraal.
Tijdens het traject volgt er systematisch meer en concrete info in verband met de precieze invulling en opmaak van de toolkit.

Inschrijven doe je door te mailen naar ACT@autismecentraal.com

Planning:

3 november 2022 Opstart/Introductie om 13.00 tot 16.00 uur ONLINE

Theoriemodule online van 13.00 tot 20.00 uur

17 november 2022 Lesdag 1

24 november 2022 Lesdag 2

1 december 2022 Lesdag 3

15 december 2022 Lesdag 4

12 januari 2023 Lesdag 5

16 januari 2023 Lesdag 6

2 februari 2023 Kennistoets + introductie ervaringstweedaagse

Praktijkmodule live of online

10 februari 2023 Ervaringsdag 1 in Gent van 9.00 tot 17.30 uur

11 februari 2023 Ervaringsdag 2 in Gent van 9.00 tot 17.00 uur

23 februari 2023 Feedback ervaringstweedaagse van 13.00 tot 16.30 uur en reflectie van 16.30 tot 20.00 uur

Supevisiemodule online van 13.00 uur tot 20.00 uur

2 maart 2023

9 maart 2023

16 maart 2023

6 april 2023

20 april 2023

25 april 2023

1 juni 2023 reflectie supervisie en leerproces

Afronding online

8 juni 2023 Verwerkingsdag van 13.00 tot 20.00 uur

22 juni 2023 Toolkit van 9.00 tot 17.30 uur

Helaas, inschrijven is niet langer mogelijk.

Ouders en gezinsleden van en mensen met, een autismespectrumstoornis krijgen 10% korting op de nettoprijs van een opleiding.

2e deelnemer van dezelfde instelling: -5%

3e deelnemer van dezelfde instelling: -10%

4e deelnemer van dezelfde instelling: -15%

5e deelnemer van dezelfde instelling: -20%

(Kortingen zijn niet of nooit cumuleerbaar, meest voordelige korting wordt steeds toegepast)

De annulatievoorwaarden gelden vanaf het moment van inschrijving, ongeacht het moment van facturatie of betaling. Wie een inschrijving wil annuleren, doet dat schriftelijk of per e-mail naar Autisme Centraal en houdt hierbij rekening met onze annulatievoorwaarden:

 • Bij annulatie wordt 10% van de prijs van de vorming, met een minimum van €25, als administratiekost per ingeschreven deelnemer aangerekend.
 • Bij annulatie van inschrijvingen die we minder dan tien werkdagen  (14 dagen)  vóór aanvang van de activiteit ontvangen, moet het volledige cursusgeld betaald worden.
 • Kunt u door overmacht niet deelnemen aan de activiteit ? Dan kan iemand anders uw plaats innemen. Gelieve dit tijdig door te geven.
 • Annulering van een inschrijving bij het AutismeCentraalTraject (langdurige opleiding Nederland) kan tot 1 maand voor aanvang van het AutismeCentraalTraject. Het inschrijvingsgeld wordt terugbetaald verminderd met 10% annulatiekosten.
 • Bij annulering door Autisme Centraal wordt het volledige inschrijvingsgeld teruggestort.
 • Bij annulatie kunnen kosten verbonden aan een inschrijving (treinticket, hotelkosten, kinderopvang, …) nooit op Autisme Centraal verhaald worden.