Aantal deelnemers: 20

KORTING van 350,00€!!
Deze actie loopt UITZONDERLIJK door tot en met 1 november

ONLINE TRAJECT

START: 9 NOVEMBER 2023
LESDAGEN OP DONDERDAGEN van 9u30 tot 16u tenzij anders aangegeven

Voor deze opleiding kan ook modulair ingeschreven worden. Neem daarvoor contact op met ACT@autismecentraal.com

Het AutismeCentraalTraject (ACT) is een eenjarige opleiding tot expert in autistisch denken en de AutismeCentraalMethodiek. Ze is bedoeld voor professionelen werkzaam in de zorg of het onderwijs (voor alle leeftijden en ontwikkelingsniveaus) en overbrugt de kloof tussen theorie en praktijk. Voor alle geïnteresseerden biedt het AutismeCentraalTraject een uitdaging van het hoogste niveau. Deze pervasieve post-hbo-opleiding linkt een stevige portie kennis aan jouw eigen praktijk.
Onze unieke module in de wereld van autismeopleidingen stopt niet bij de deuren van een hoorcollege. Zo staan er onder andere intensieve werkopdrachten en een ervaringstweedaagse met mensen met autisme op het programma.

Unieke module

Je kennis wordt omgezet in vaardigheid. Tijdens deze opleiding evolueert een cursist met een interesse voor autisme tot een expert in de AutismeCentraalMethodiek.

 • Leert je autisme van binnenuit begrijpen
 • Scherpt je kennis van autistisch denken
 • Maakt je vaardig in concrete communicatie, zowel verbaal als visueel
 • Helpt je kennis om te zetten in praktisch handelen
 • Sluit aan bij je eigen praktijk
 • Laat je ervaringen delen door supervisie

Mail ons voor meer info act@autismecentraal.com

Voor wie?

De opleiding is bedoeld voor professionals die:

 • Werkzaam zijn in de zorg of het onderwijs en regelmatig te maken hebben met de begeleiding van personen met autisme;
 • Tenminste beschikken over een opleiding HBO niveau op het gebied van gezondheid, onderwijs of hulpverlening. Kandidaten die hierover niet beschikken, maar vinden dat ze door werkervaring voldoende bagage hebben om de opleiding te volgen, kunnen een aanvraag indienen;
 • Werken met mensen met autisme (ongeacht leeftijd of verstandelijk niveau);
 • Werken met meerdere personen met autisme, zodat de opleiding rendeert voor meerdere mensen met autisme; bij voorkeur is er binnen de structuur van de eigen instelling een orthopedagoog, psycholoog of gedragswetenschapper aanwezig die kan betrokken worden bij de handelingsplanning en uitvoering van de opdrachten welke voortkomen uit deze opleiding.
 • Gemotiveerd zijn om te willen starten met een leerproces waarin reflectie op de eigen beroepspraktijk in relatie tot het autistisch denken centraal staat.

Kostprijs

Het aantal cursisten is beperkt, om maximale begeleiding te kunnen garanderen.
 

Inbegrepen in de prijs:

Alle opleidingsdagen

 • Ervaringstweedaagse in samenwerking met mensen met autisme en docenten vanuit Autisme Centraal
 • publicatie Autisme Centraal – Methodiek voor ouders en begeleiders
 • Verplichte literatuur: 3 boeken
 • Alle teksten en readers voor de opleiding in digitale vorm
 • Diverse online opleidinsgtools
 • Begeleiding door een team van topexperts

De opleiding is geregistreerd bij de Stichting Post Hoger Beroeps Onderwijs Nederland, wat deelnemers uit Nederland een erkend diploma op kan leveren na deze opleiding. Deze opleiding is erkend door Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ)
 

Mogelijke kortingen
(kortingen 2 & 4 zijn niet cumuleerbaar)

Er zijn verschillende mogelijkheden welke door onze studenten ACT gebruikt worden om korting of een bijdrage te verkrijgen voor het volgen van het ACT traject:

 1. Vroege inschrijvers worden beloond. Vroege aanmelding zorgt voor een korting van € 350. Je komt hiervoor in aanmerking wanneer je voor 15/9/2023 inschrijft. Je betaalt dan € 3420 (exl. BTW) ipv € 3770 (exl. BTW) voor het hele traject.
 2. Tandemkorting: de tweede inschrijver krijgt 20% korting (één factuur).
 3. Veel van onze studenten ACT werkzaam in het onderwijs en de zorg kunnen aanspraak maken op een financiële tegemoetkoming van de werkgever.
 4. Ouders van iemand met een autismespectrumstoornis en mensen met een autismespectrumstoornis krijgen 10% korting op de nettoprijs.
 5. Daarnaast voeren studenten ACT de studiekosten op als aftrekpost bij hun persoonlijke belastingaangifte welke voor 1 april moeten worden ingediend bij de belastingdienst. Informeer bij de belastingdienst naar de mogelijkheden en de voorwaarden hiervoor in jouw specifieke situatie.

Na je inschrijving via ACT@autismecentraal.com bezorgen we je 2 bijkomende vragenlijsten. Je inschrijving wordt definitief nadat wij de ingevulde vragenlijsten van je ontvangen hebben.
Wacht met betalen tot je een factuur ontvangt.
 

Annuleringsvoorwaarden

Annuleren moet steeds schriftelijk gebeuren (brief, mail of fax) tav Autisme Centraal.
Annuleren van een inschrijving kan tot kan tot 2 maanden voor aanvang van het AutismeCentraalTraject. Het inschrijvingsgeld wordt terugbetaald verminderd met 10 % annulatiekosten.
Beëindiging van de inschrijving met aanspraak op terugbetaling (excl. annulatiekost) kan alleen in geval van ziekte of bijzondere omstandigheden. Deze worden schriftelijk medegedeeld aan Autisme Centraal, met inbegrip van bewijsmateriaal (doktersattest e.d.). Dit is ter beoordeling van het directieteam van Autisme Centraal.
Bij annulering door Autisme Centraal wordt het volledige inschrijvingsgeld teruggestort.
De annulatievoorwaarden gelden vanaf het moment van inschrijving, ongeacht het moment van facturatie of betaling.

Erkenning

Deze opleiding is geregistreerd bij de Stichting Post Hoger Beroeps Onderwijs Nederland.
Deelnemers aan deze opleiding komen in aanmerking voor een diploma. www.cpion.nl
 
Deze opleiding is erkend door Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ). https://skjeugd.nl/

Studiebelasting

Totaal: 280 uren
Contacturen : ca 115 uren – Zelfstudie/opdrachten : ca 165 uren

Werkwijze en methodieken

Hoor- en werkcolleges

 • powerpoint presentaties
 • mededelen van informatie, vertellen van voorbeelden, belevenissen, ervaringen,…
 • uitleggen
 • bespreken, groepsdiscussie
 • leergesprek
 • filmfragmenten
 • verwerkingsoefeningen
 • groepswerk

Ervaringsdagen

 • in vivo training = toepassen van het geleerde in reële situatie, onder supervisie van ervaren docenten
 • de cursist leert door middel van feedback van de docenten op het handelen van de cursist
 • participerende observatie
 • groepsgesprek- en discussie
 • groepswerk
 • uitleggen

Supervisie

 • casestudy
 • filmmateriaal van de cursist
 • groepsgesprek en – discussie
 • begeleide supervisie
 • leerteams
 • critical friends

Thuiswerkopdrachten

Literatuur doornemen

Beoordeling op basis van een:

 • kennisproef
 • attitudeproef
 • ‘ACT Toolkit’


Gedurende het traject stelt u zelf een ‘ACT Toolkit’ op.
Wat komt hier in :

 • lijst met praktische tips, verzameld tijdens het hele traject, die je essentieel lijken in het omgaan met mensen met autisme
 • literatuuropdrachten en verwerkingsopdrachten
 • een reflectie over de praktijkmodule, aan de hand van leidvragen
 • een reflectie over je tijdens de intervisie ingebrachte casus, aan de hand van leidvragen
 • een uitgewerkt product in functie van je eigen praktijksituatie

Deze ‘ACT Toolkit’ wordt nagelezen door autismedeskundigen van Autisme Centraal.
Tijdens het traject volgt er systematisch meer en concrete info in verband met de precieze invulling en opmaak van de toolkit.

Planning:

LESDAGEN OP DONDERDAGEN van 9u30 tot 16u tenzij anders aangegeven

9 november 2023 Opstart/Introductie 9u30 tot 12u30

Theoriemodule

16 november 2023 Lesdag 1

30 november 2023 Lesdag 2

7 december 2023 Lesdag 3

14 december 2023 Lesdag 4

21 december 2023 Verwerkingsdag

8 januari 2024 Lesdag 6 State of the Art: 9u tot 16u45

18 januari 2024 Kennistoets & Introductie ervaringstweedaagse

Praktijkmodule

2 februari 2024 Ervaringsdag 1 (vrijdag): 9.00 tot 17u30

3 februari 2024 Ervaringsdag 2 (zaterdag): 9.00 tot 17u00

8 februari 2024 Feedback ervaringstweedaagse halve dag 9u30 tot 12u30

Supevisiemodule

22 februari 2024 Kennismaking / reflectie ervaringstweedaagse

29 februari 2024 Supervisie

7 maart 2024 Getuigenis: 9u30 tot 12u30

14 maart 2024 Supervisie ochtend/VM of (Na)middag

21 maart 2024 Getuigenis: 9u30 tot 12u30

28 maart 2024 Supervisie: ochtend/VM of (Na)middag

11 april 2024 Supervisie: ochtend/VM of (Na)middag

18 april 2024 Getuigenis: 9u30 tot 12u30

16 mei 2024 Supervisie: ochtend/VM of (Na)middag

30 mei 2024 Verwerkingsdag

13 juni 2024 Reflectie supervisie / reflectie leerproces: 9u30 – 16u

Afronding

27 juni 2024 Toolkit: 9u tot 17u

Nog 15 plaatsen beschikbaar

Helaas, inschrijven is niet langer mogelijk.