Nog 220 dag(en)

Aantal deelnemers: 16
Docent: Sabine Van der Heijden

In een wereld vol onduidelijkheid en stress kan concrete communicatie mensen met autisme meer basisrust brengen. Maar wanneer is onze communicatie eigenlijk concreet?

Tijdens deze tweedaagse krijg je hierop een duidelijk en visueel antwoord, gekaderd vanuit de AutismeCentraalMethodiek. En we passen het meteen toe! Je gaat zelf aan de slag en oefent met verschillende vormen van concrete communicatie: (inzichtelijke) werkbladen opstellen, stappenplannen maken, regels en afspraken formuleren en een gesprek visualiseren.

Twee dagen vol inhoudelijke en vormelijke achtergrond en praktijktips, voor iedereen die leeft of werkt met kinderen, jongeren of volwassenen met autisme en een normale begaafdheid.

Ouders en gezinsleden van en mensen met, een autismespectrumstoornis krijgen 10% korting op de nettoprijs van een opleiding.

2e deelnemer van dezelfde instelling: -5%

3e deelnemer van dezelfde instelling: -10%

4e deelnemer van dezelfde instelling: -15%

5e deelnemer van dezelfde instelling: -20%

(Kortingen zijn niet of nooit cumuleerbaar, meest voordelige korting wordt steeds toegepast)

De annulatievoorwaarden gelden vanaf het moment van inschrijving, ongeacht het moment van facturatie of betaling. Wie een inschrijving wil annuleren, doet dat schriftelijk of per e-mail naar Autisme Centraal en houdt hierbij rekening met onze annulatievoorwaarden:

  • Bij annulatie wordt 10% van de prijs van de vorming, met een minimum van €25, als administratiekost per ingeschreven deelnemer aangerekend.
  • Bij annulatie van inschrijvingen die we minder dan tien werkdagen  (14 dagen)  vóór aanvang van de activiteit ontvangen, moet het volledige cursusgeld betaald worden.
  • Kunt u door overmacht niet deelnemen aan de activiteit ? Dan kan iemand anders uw plaats innemen. Gelieve dit tijdig door te geven.
  • Annulering van een inschrijving bij het AutismeCentraalTraject (langdurige opleiding Nederland) kan tot 1 maand voor aanvang van het AutismeCentraalTraject. Het inschrijvingsgeld wordt terugbetaald verminderd met 10% annulatiekosten.
  • Bij annulering door Autisme Centraal wordt het volledige inschrijvingsgeld teruggestort.
  • Bij annulatie kunnen kosten verbonden aan een inschrijving (treinticket, hotelkosten, kinderopvang, …) nooit op Autisme Centraal verhaald worden.