Aantal deelnemers: 16
Docent: Annemie Mertens

Signaleringsplannen zijn tegenwoordig ‘hot topic’. Vaak vluchtig opgesteld vanuit een verplichting, vanuit de dringende nood eraan, vanuit gedragsproblemen die zich voordoen,… We streven naar het product en het doel ervan, hopend op een positief effect. Met als leuze “VSP klaar, toepassen maar”. Maar we merken op dat dit niet altijd werkt, dat het VSP ergens in een lade terecht komt, of dat er zelfs meer frustratie ontstaat. We verliezen als het ware het belang van het ‘oneindig’ proces uit het oog, waaronder het leerproces tot zelfreflectie en zelfregulatie.

Wat is nu een vroegsignaleringsplan? Hoeveel fasen zijn er nu? Weet jij zelf wat je spanningssignalen zijn? En waarom is het proces zo belangrijk? … In deze workshop geven we een antwoord op jullie vragen en gaan we praktisch aan de slag. Annemie neemt jullie mee in haar jaren ervaring rond het opstellen van vroegsignaleringsplannen bij (rand)normaal tot hoogbegaafde kinderen/ jongeren en jongvolwassenen met een autismespectrumstoornis.

Helaas, inschrijven is niet langer mogelijk.

Ouders en gezinsleden van en mensen met, een autismespectrumstoornis krijgen 10% korting op de nettoprijs van een opleiding.

2e deelnemer van dezelfde instelling: -5%

3e deelnemer van dezelfde instelling: -10%

4e deelnemer van dezelfde instelling: -15%

5e deelnemer van dezelfde instelling: -20%

(Kortingen zijn niet of nooit cumuleerbaar, meest voordelige korting wordt steeds toegepast)

De annulatievoorwaarden gelden vanaf het moment van inschrijving, ongeacht het moment van facturatie of betaling. Wie een inschrijving wil annuleren, doet dat schriftelijk of per e-mail naar Autisme Centraal en houdt hierbij rekening met onze annulatievoorwaarden:

  • Bij annulatie wordt 10% van de prijs van de vorming, met een minimum van €35, als administratiekost per ingeschreven deelnemer aangerekend.
  • Bij annulatie van inschrijvingen die we minder dan tien werkdagen  (14 dagen)  vóór aanvang van de activiteit ontvangen, moet het volledige cursusgeld betaald worden.
  • Kunt u door overmacht niet deelnemen aan de activiteit ? Dan kan iemand anders uw plaats innemen. Gelieve dit tijdig door te geven.
  • Annulering van een inschrijving bij het AutismeCentraalTraject (langdurige opleiding Nederland) kan tot 1 maand voor aanvang van het AutismeCentraalTraject. Het inschrijvingsgeld wordt terugbetaald verminderd met 10% annulatiekosten.
  • Bij annulering door Autisme Centraal wordt het volledige inschrijvingsgeld teruggestort.
  • Bij annulatie kunnen kosten verbonden aan een inschrijving (treinticket, hotelkosten, kinderopvang, …) nooit op Autisme Centraal verhaald worden.