Aantal deelnemers: 25
Docent: Delphine Callewaert

Een rouwproces ontstaat bij het verlies van iets wat voor jou belangrijk is.

We gebruiken een brede visie op rouw en zetten onze knop van het autistisch denken aan: wat kan leiden tot een rouwproces bij iemand met ASS? Zo kan niet alleen verlieservaring, maar ook een belangrijke verandering leiden tot rouw.

Verder zien we hoe rouwen anders verloopt bij iemand met ASS. Je ontdekt hoe je kan aansluiten bij de emotionele ontwikkeling om iemand te ondersteunen in hun rouwproces. En je krijgt een kader met heel wat praktische, concrete inzichten in hoe je iemand kan begeleiden in het omgaan met afscheid en rouw. Dit alles wordt gebracht vanuit een oplossingsgerichte visie.

Voor wie?

  • Je begeleidt mensen met ASS (kinderen, jongeren of volwassenen).
  • Je wil ontdekken wat een rouwproces teweeg kan brengen bij mensen met ASS en hoe je hier op een andere manier naar kan kijken.
  • Je wil mensen met ASS ondersteunen in het omgaan met verlies.
  • Je zoekt naar concrete inzichten hierin.

ONLINE

Helaas, inschrijven is niet langer mogelijk.

Ouders en gezinsleden van en mensen met, een autismespectrumstoornis krijgen 10% korting op de nettoprijs van een opleiding.

2e deelnemer van dezelfde instelling: -5%

3e deelnemer van dezelfde instelling: -10%

4e deelnemer van dezelfde instelling: -15%

5e deelnemer van dezelfde instelling: -20%

(Kortingen zijn niet of nooit cumuleerbaar, meest voordelige korting wordt steeds toegepast)

De annulatievoorwaarden gelden vanaf het moment van inschrijving, ongeacht het moment van facturatie of betaling. Wie een inschrijving wil annuleren, doet dat schriftelijk of per e-mail naar Autisme Centraal en houdt hierbij rekening met onze annulatievoorwaarden:

  • Bij annulatie wordt 10% van de prijs van de vorming, met een minimum van €25, als administratiekost per ingeschreven deelnemer aangerekend.
  • Bij annulatie van inschrijvingen die we minder dan tien werkdagen  (14 dagen)  vóór aanvang van de activiteit ontvangen, moet het volledige cursusgeld betaald worden.
  • Kunt u door overmacht niet deelnemen aan de activiteit ? Dan kan iemand anders uw plaats innemen. Gelieve dit tijdig door te geven.
  • Annulering van een inschrijving bij het AutismeCentraalTraject (langdurige opleiding Nederland) kan tot 1 maand voor aanvang van het AutismeCentraalTraject. Het inschrijvingsgeld wordt terugbetaald verminderd met 10% annulatiekosten.
  • Bij annulering door Autisme Centraal wordt het volledige inschrijvingsgeld teruggestort.
  • Bij annulatie kunnen kosten verbonden aan een inschrijving (treinticket, hotelkosten, kinderopvang, …) nooit op Autisme Centraal verhaald worden.