Docent: Rianne Janssen

Dankzij het werk van Stephen Porges en zijn poly-vagaal theorie, weten we dat ons autonome zenuwstelsel niet alleen fysieke functies reguleert, maar ook bepalend is voor de manier waarop we in het leven staan.
Door meer inzichten in de werking van de ‘nervus vagus’, ontstaat de mogelijkheid om invloed uit te oefenen op onbewuste processen en om regulatie te bevorderen.

Wat betekent dit voor mensen met autisme? Zij ervaren immers veel stress met de bijbehorende ontregeling van het autonome zenuwstelsel.
En hoe kunnen we hen helpen door middel van deze inzichten, zodat ze zich meer thuis gaan voelen in hun lichaam en meer verbinding gaan ervaren met zichzelf, het eigen leven en de mensen om hen heen?

In deze sessie onderzoeken we met elkaar hoe we mensen met autisme en onszelf als begeleiders, kunnen ondersteunen bij bovenstaande zoektocht en hoe we met inzichten uit de poly-vagaal theorie de veerkracht van mensen met autisme kunnen vergroten.

Doelgroep: kinderen, jongeren & volwassenen (verstandelijke beperkt &normaal begaafd)

Wie is Rianne?
Omdat betekenisvol begeleiden een leerschool is
Rianne Jansen is Freelancer bij Autisme Centraal en combineert dit met opleiden en begeleiden binnen haar eigen centrum in Veenendaal.

Zij is ook vrijwilliger bij Stichting Op Eigen Tenen (ter bevordering van de emancipatie bij mensen met autisme) en lid van de Expertgroep Autisme en Vrouwen (EVA) van de NVA.

Daarnaast studeert ze ‘Zorgethiek en beleid’ aan de Universiteit voor Humanistiek te Utrecht.

Haar eigen diagnose ervaart ze als een meerwaarde in haar werk. Rianne is verder een echte levensgenieter en deelt haar liefde voor filosofie, kunst, literatuur, theater, natuur en lekker eten graag met vrienden en familie.

Helaas, inschrijven is niet langer mogelijk.

Ouders en gezinsleden van en mensen met, een autismespectrumstoornis krijgen 10% korting op de nettoprijs van een opleiding.

2e deelnemer van dezelfde instelling: -5%

3e deelnemer van dezelfde instelling: -10%

4e deelnemer van dezelfde instelling: -15%

5e deelnemer van dezelfde instelling: -20%

(Kortingen zijn niet of nooit cumuleerbaar, meest voordelige korting wordt steeds toegepast)

De annulatievoorwaarden gelden vanaf het moment van inschrijving, ongeacht het moment van facturatie of betaling. Wie een inschrijving wil annuleren, doet dat schriftelijk of per e-mail naar Autisme Centraal en houdt hierbij rekening met onze annulatievoorwaarden:

  • Bij annulatie wordt 10% van de prijs van de vorming, met een minimum van €35, als administratiekost per ingeschreven deelnemer aangerekend.
  • Bij annulatie van inschrijvingen die we minder dan tien werkdagen  (14 dagen)  vóór aanvang van de activiteit ontvangen, moet het volledige cursusgeld betaald worden.
  • Kunt u door overmacht niet deelnemen aan de activiteit ? Dan kan iemand anders uw plaats innemen. Gelieve dit tijdig door te geven.
  • Annulering van een inschrijving bij het AutismeCentraalTraject (langdurige opleiding Nederland) kan tot 1 maand voor aanvang van het AutismeCentraalTraject. Het inschrijvingsgeld wordt terugbetaald verminderd met 10% annulatiekosten.
  • Bij annulering door Autisme Centraal wordt het volledige inschrijvingsgeld teruggestort.
  • Bij annulatie kunnen kosten verbonden aan een inschrijving (treinticket, hotelkosten, kinderopvang, …) nooit op Autisme Centraal verhaald worden.