Aantal deelnemers: 19
Docent: Annemie Mertens

Wanneer de vrije tijdsmomenten niet op rolletjes lopen…

Vrije tijd verhelderen voor mensen met autisme en een verstandelijke beperking.

Kiest jouw bewoner ook altijd hetzelfde materiaal tijdens de vrije tijd?

Loopt je leerling alleen maar rondjes rond de speelplaats in plaats van te spelen op het speeltuig?

Is vrije tijd voor jouw cliënt een moment waarop er vaak probleemgedrag ontstaat?

Het invullen van vrije tijd is vaak moeilijk voor mensen met autisme en een verstandelijke beperking.

Kiezen wat ze gaan doen, variëren, fantaseren, omgaan met prikkels… zijn enkele moeilijkheden waar ze tegenaan kunnen lopen. Als omgeving hebben we vaak een ander beeld van vrije tijd dan de persoon met autisme.

Tijdens deze opleiding bekijken we samen hoe vrije tijd kan zijn voor hen. Wat is het doel van vrije tijd voor hen? Hoe kunnen we hen hier als omgeving of begeleider in ondersteunen? Kunnen we bepaalde zaken gaan aanpassen of verhelderen? Welke vaardigheden ivm vrije tijd kunnen we aanleren aan de persoon met autisme?

We bekijken samen wat we kunnen aanleren of verduidelijken zodat vrije tijd op een autismevriendelijkere manier kan verlopen.

Helaas, inschrijven is niet langer mogelijk.

Ouders en gezinsleden van en mensen met, een autismespectrumstoornis krijgen 10% korting op de nettoprijs van een opleiding.

2e deelnemer van dezelfde instelling: -5%

3e deelnemer van dezelfde instelling: -10%

4e deelnemer van dezelfde instelling: -15%

5e deelnemer van dezelfde instelling: -20%

(Kortingen zijn niet of nooit cumuleerbaar, meest voordelige korting wordt steeds toegepast)

De annulatievoorwaarden gelden vanaf het moment van inschrijving, ongeacht het moment van facturatie of betaling. Wie een inschrijving wil annuleren, doet dat schriftelijk of per e-mail naar Autisme Centraal en houdt hierbij rekening met onze annulatievoorwaarden:

  • Bij annulatie wordt 10% van de prijs van de vorming, met een minimum van €35, als administratiekost per ingeschreven deelnemer aangerekend.
  • Bij annulatie van inschrijvingen die we minder dan tien werkdagen  (14 dagen)  vóór aanvang van de activiteit ontvangen, moet het volledige cursusgeld betaald worden.
  • Kunt u door overmacht niet deelnemen aan de activiteit ? Dan kan iemand anders uw plaats innemen. Gelieve dit tijdig door te geven.
  • Annulering van een inschrijving bij het AutismeCentraalTraject (langdurige opleiding Nederland) kan tot 1 maand voor aanvang van het AutismeCentraalTraject. Het inschrijvingsgeld wordt terugbetaald verminderd met 10% annulatiekosten.
  • Bij annulering door Autisme Centraal wordt het volledige inschrijvingsgeld teruggestort.
  • Bij annulatie kunnen kosten verbonden aan een inschrijving (treinticket, hotelkosten, kinderopvang, …) nooit op Autisme Centraal verhaald worden.