Aantal deelnemers: 25
Docent: Delphine Callewaert

Vrije tijd. Het hoort een tijd te zijn van ontspanning, plezier en rust. Voor mensen met autisme is het vaak net het tegenovergestelde. We merken veel onrust en stress tijdens de vrije tijd.

Het is namelijk een lege tijd. Een tijd die ze zelf moeten invullen. En dat vraagt best wel wat verbeelding.

We vergeten vaak dat je tal van vaardigheden nodig hebt om die vrije tijd op een kwalitatieve manier in te vullen. Want voor heel wat mensen lijkt dat vanzelf te gaan. Wat zijn specifieke moeilijkheden voor mensen met ASS? En hoe uit die stress zich precies tijdens vrije tijd?

Is het een probleem wanneer iemand met ASS telkens hetzelfde doet tijdens de vrije tijd? Of zich verliest in stereotiep gedrag of een specifieke interesse? Of bijvoorbeeld niet kan stoppen met werken?

Hoe stimuleren we hen om iets nieuw te proberen? Hoe leren we nieuwe vaardigheden aan en hoe ondersteunen we hen in het zélf organiseren van hun vrije tijd?

Een antwoord op al deze vragen vind je terug in deze heel praktisch toepasbare opleiding.

Helaas, inschrijven is niet langer mogelijk.

Ouders en gezinsleden van en mensen met, een autismespectrumstoornis krijgen 10% korting op de nettoprijs van een opleiding.

2e deelnemer van dezelfde instelling: -5%

3e deelnemer van dezelfde instelling: -10%

4e deelnemer van dezelfde instelling: -15%

5e deelnemer van dezelfde instelling: -20%

(Kortingen zijn niet of nooit cumuleerbaar, meest voordelige korting wordt steeds toegepast)

De annulatievoorwaarden gelden vanaf het moment van inschrijving, ongeacht het moment van facturatie of betaling. Wie een inschrijving wil annuleren, doet dat schriftelijk of per e-mail naar Autisme Centraal en houdt hierbij rekening met onze annulatievoorwaarden:

  • Bij annulatie wordt 10% van de prijs van de vorming, met een minimum van €25, als administratiekost per ingeschreven deelnemer aangerekend.
  • Bij annulatie van inschrijvingen die we minder dan tien werkdagen  (14 dagen)  vóór aanvang van de activiteit ontvangen, moet het volledige cursusgeld betaald worden.
  • Kunt u door overmacht niet deelnemen aan de activiteit ? Dan kan iemand anders uw plaats innemen. Gelieve dit tijdig door te geven.
  • Annulering van een inschrijving bij het AutismeCentraalTraject (langdurige opleiding Nederland) kan tot 1 maand voor aanvang van het AutismeCentraalTraject. Het inschrijvingsgeld wordt terugbetaald verminderd met 10% annulatiekosten.
  • Bij annulering door Autisme Centraal wordt het volledige inschrijvingsgeld teruggestort.
  • Bij annulatie kunnen kosten verbonden aan een inschrijving (treinticket, hotelkosten, kinderopvang, …) nooit op Autisme Centraal verhaald worden.