Aantal deelnemers: 16
Docent: Rianne Jansen

TWEEDAAGSE VEENENDAAL (NL) 2024

Het verklaren van een probleem brengt niet altijd de oplossing dichterbij.
Daarom leer je op deze cursusdagen ‘omdenken’. Je ontdekt wat de uitzondering is van het probleem en vindt manieren om deze uit te breiden.
Zo sluit de oplossingsgerichte benadering goed aan bij de eigenheid van mensen met autisme en op hun autistische manier van informatieverwerking.
Door het oefenen met schalingsmodellen leer je hierbij een concrete manier van communiceren aan, die functioneel is door het meetbare effect. En dat brengt basisrust.

OPGELET: voorwaarde tot het volgen van deze opleiding: de AutismeCentraalMethodiek en zijn 6 pijlers mag NIET NIEUW zijn voor jou. Je kan deze voorwaarde al bereiken door het lezen van een tekst, artikel… over onze Methodiek. Je kan er alvast een GRATIS downloaden op onze site of in de webshop. Een andere optie is uiteraard het lezen van onze publicatie ‘Autisme Centraal, een methodiek voor ouders en begeleiders’ (zie webshop).

Helaas, inschrijven is niet langer mogelijk.

Ouders en gezinsleden van en mensen met, een autismespectrumstoornis krijgen 10% korting op de nettoprijs van een opleiding.

2e deelnemer van dezelfde instelling: -5%

3e deelnemer van dezelfde instelling: -10%

4e deelnemer van dezelfde instelling: -15%

5e deelnemer van dezelfde instelling: -20%

(Kortingen zijn niet of nooit cumuleerbaar, meest voordelige korting wordt steeds toegepast)

De annulatievoorwaarden gelden vanaf het moment van inschrijving, ongeacht het moment van facturatie of betaling. Wie een inschrijving wil annuleren, doet dat schriftelijk of per e-mail naar Autisme Centraal en houdt hierbij rekening met onze annulatievoorwaarden:

  • Bij annulatie wordt 10% van de prijs van de vorming, met een minimum van €35, als administratiekost per ingeschreven deelnemer aangerekend.
  • Bij annulatie van inschrijvingen die we minder dan tien werkdagen  (14 dagen)  vóór aanvang van de activiteit ontvangen, moet het volledige cursusgeld betaald worden.
  • Kunt u door overmacht niet deelnemen aan de activiteit ? Dan kan iemand anders uw plaats innemen. Gelieve dit tijdig door te geven.
  • Annulering van een inschrijving bij het AutismeCentraalTraject (langdurige opleiding Nederland) kan tot 1 maand voor aanvang van het AutismeCentraalTraject. Het inschrijvingsgeld wordt terugbetaald verminderd met 10% annulatiekosten.
  • Bij annulering door Autisme Centraal wordt het volledige inschrijvingsgeld teruggestort.
  • Bij annulatie kunnen kosten verbonden aan een inschrijving (treinticket, hotelkosten, kinderopvang, …) nooit op Autisme Centraal verhaald worden.