Nog 70 dag(en)

Aantal deelnemers: 16
Docent: Marthe Thuysbaert & Stefaan Baeten

HERNEMING na de EERSTE SUCCESVOLLE reeks in 2023

4 dagen: Face to Face/Live te Sint-Niklaas

Mensen met autisme die in aanraking komen met hulpverlening, voelen zich vaak niet goed begrepen. Dit kan leiden tot problemen in de communicatie en het begrip van de individuele behoeften van de persoon met autisme. Het kan ook leiden tot het niet (h)erkennen van autisme door hulpverleners, wat dan weer kan leiden tot verkeerde diagnoses en behandelplannen.

Met deze vierdaagse willen we werken aan een beter begrip en ondersteuning van mensen met autisme in de geestelijke gezondheidszorg.

Of je nu een psychiater, psychotherapeut, psycholoog, maatschappelijk werker of verpleegkundige bent, deze vierdaagse biedt waardevolle inzichten en praktische hulpmiddelen, waarbij we vertrekken vanuit de AutismeCentraalMethodiek en ervaringsdeskundigheid. Een beter begrip van het autistisch denken is hierbij ons vertrekpunt.

Welke onderwerpen komen tijdens deze vierdaagse aan bod?

 • Waardevolle praktijkvoorbeelden en getuigenissen van patiënten met autisme binnen de GGZ
 • Een autismevriendelijke houding als hulpverlener
 • Praktische handvaten m.b.t. omgaan met crisissituaties 
 • Persoon met autisme en zijn omgeving
 • Comorbiditeit 
 • Casusbespreking a.d.h.v. hypothesevorming

Deze opleiding richt zich op (jong) volwassenen en ouderen en is minder geschikt voor hulpverleners die zich uitsluitend richten op het begeleiden van kinderen.

Het boek AUTISME CENTRAAL methodiek voor ouders en begeleiders zit in de prijs inbegrepen en wordt jullie toegestuurd voor de start van de vierdaagse. Meer info hierover in de bevestigingsmail die je ontvangt zodra we zeker zijn dat de opleiding zal doorgaan.

Docent aan het woord:

Ouders en gezinsleden van en mensen met, een autismespectrumstoornis krijgen 10% korting op de nettoprijs van een opleiding.

2e deelnemer van dezelfde instelling: -5%

3e deelnemer van dezelfde instelling: -10%

4e deelnemer van dezelfde instelling: -15%

5e deelnemer van dezelfde instelling: -20%

(Kortingen zijn niet of nooit cumuleerbaar, meest voordelige korting wordt steeds toegepast)

De annulatievoorwaarden gelden vanaf het moment van inschrijving, ongeacht het moment van facturatie of betaling. Wie een inschrijving wil annuleren, doet dat schriftelijk of per e-mail naar Autisme Centraal en houdt hierbij rekening met onze annulatievoorwaarden:

 • Bij annulatie wordt 10% van de prijs van de vorming, met een minimum van €35, als administratiekost per ingeschreven deelnemer aangerekend.
 • Bij annulatie van inschrijvingen die we minder dan tien werkdagen  (14 dagen)  vóór aanvang van de activiteit ontvangen, moet het volledige cursusgeld betaald worden.
 • Kunt u door overmacht niet deelnemen aan de activiteit ? Dan kan iemand anders uw plaats innemen. Gelieve dit tijdig door te geven.
 • Annulering van een inschrijving bij het AutismeCentraalTraject (langdurige opleiding Nederland) kan tot 1 maand voor aanvang van het AutismeCentraalTraject. Het inschrijvingsgeld wordt terugbetaald verminderd met 10% annulatiekosten.
 • Bij annulering door Autisme Centraal wordt het volledige inschrijvingsgeld teruggestort.
 • Bij annulatie kunnen kosten verbonden aan een inschrijving (treinticket, hotelkosten, kinderopvang, …) nooit op Autisme Centraal verhaald worden.